Investorský víkend

Provize: 300,00

Stránky produktu: http://vipinvestor.cz/

Cookies: 30 dnů

Přejít do programu

O kampani

Propagace letošního jarního VIP setkání investorů

akce probíhá na Seči 12. - 14.4. 2019

více info na webu  www.vipinvestor.cz

Vzhledem k nákladům za ubytování a stravu jsme stanovili fixní provizi.

Odebírej nové kampaně do emailu