Blog

Programy z Affilboxu nebudou nadále zařazovány do katalogu

06.10.2018

Oznamujeme Vám, že od dnešního dne 6.10.2018 již nebude možné zalistovat vaše affiliate kampaně z Affilboxu a dalších softwarů. Do katalogu jsou automaticky zařazovány kampaně affiliate sítí přes API či XML feedy. Výjimku tvoří Affiliate Features, protože nabízí XML feed veřejných kampaní.

Kampaně běžící mimo sítě byly často neaktualizované a jejich manažeři nehlásili ukončení kampaně. 

Řešení pro klienty Affilboxu

Z naší strany jsme žádali vedení Affilboxu o vytvoření API či XML feedů, avšak neúspěšně. Pokud vám na zalistování záleží, zkuste tuto funkci poptat a tím zvýšíte pravděpodobnost, že by tuto funkci vytvořili. Aktualizované kampaně jsou nutností. Partneři se nebudou probírat řadou neaktuálních kampaní.

Existující kampaně

Kampaně z nepodporovaných softwarů budou nadále zalistovány a smazány při ukončení či pozastavení kampaně.